Sermaye Şirketleri Nasıl Kapatılır?


Sermaye Şirketlerinde Kapanış İşlemleri

Limited ve Anonim şirketlerde yani sermaye şirketlerinde kapanış işlemleri, şahıs şirketlerine nazaran işlem ve sürelerin daha uzun olduğu süreçlerdir. Sermaye şirketlerinin tamamen kapatılması için tasfiye döneminin tamamlanması gerekir.

Tasfiye Nedir?

Ticaret hayatındaki anlamıyla; bir kuruluşun kapanması için şirket hesaplarının kapatılması, alacaklılara, şirkette kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilerek ilişkilerin kesilmesi sürecidir.

Tasfiye Süreci Ne Zaman Başlar, Nasıl Girilir?

Sermaye şirketleri ortaklar kurulu kararı ile ortakları arasından veya dışarıdan tasfiye memuru (tasfiye süresince sorumlu olacak kişi) atayarak, Ticaret Sicil Müdürlüklerine tasfiye başlangıcını tescil ettirirler.
Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan tescil tarihi itibariyle şirket tasfiyesi başlar. 
Bu tescil işlemlerinden sonra yayınlanan ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ile Vergi Dairesi ve SGK gibi şirketin sorumluluklarının bulunduğu diğer devlet dairelerine de en geç 1 ay içerisinde bildirimde bulunmaları gerekir.

Tasfiye Sürecinde Neler Yapılmalıdır?

 • Tasfiye sürecinde, şirketin mevcutlarının paraya çevrilmesi (stok, demirbaş ve taşınmazlar vb.), şirket alacaklarının tahsil edilmesi, şirketin borçlarının ödenmesi gerekmektedir.
 • Şirketin değerlerini tamamen nakde çevrilmesi ve en kısa sürede şirketin ticari faaliyetinin tamamlanması gerekmektedir.
 • Bu işlemler tamamlandıktan sonra kalan tutarlar ortaklara hisseleri nisabında ödenir.
 • Tasfiye süreci kanunen en az 6 ay olmaldır.
 • Tasfiye sürecinde de tüm mali sorumlulukların devam ettiği unutulmamalıdır. Vergi dairesi ve diğer kurumlara verilmesi gereken beyanname ve bildirimler verilmelidir.
 • Tüm bu bildirimlerin onaylanması sonucunda şirketin tasfiyeye girişi ticaret sicil gazetesinde yayınlanır.
 • Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan tasfiye girişi ile birlikte şirket ortakları, en az 6 ay süre ile süre ile işlemlerine devam eder. Şirket bu süre içerisinde yalnızca tasfiye amacıyla varlığını sürdürür.

Tasfiye Süreci Tamamlandığında Ne Yapılmalıdır?

 • Tasfiye sürecii tamamlandığında; Ticaret Sicil Memurluğuna başvurularak kapanış tescili işlemlerini yaptırmanız gerekir.
 • Tescil işlemlerinden sonra, Ticaret Sicil gazetesi ile birlikte sorumlu olduğunuz tüm resmi kurumlar ve 3. kişiler bilgilendirilmelidir.

Sermaye Şirketlerinde Kapanış İşlemleri Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sermaye Şirketlerinde Kapanış İşlemleri Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vergiler

Şirketinizi kapatıyor olmanız bir daha vergi ödemeyeceğiniz anlamına gelmez. Sermaye şirketlerinde kapanış işlemleri tamamlandığı tarihten yani kapanış tarihinden sonraki dönemler için vergilendirilmezsiniz. Ancak şirketinizin aktif kaldığı vergi dönemleri için beyannameler şirketiniz kapandıktan sonra beyanname döneminde hazırlanacak ve bu beyannamelere dair ödemeleriniz olacaktır.

 • KDV: Şirketinizin tasfiyede olduğu son ay için takip eden ay KDV beyannameniz düzenlenecektir. Dolayısıyla şirketinizi kapatmış da olsanız 1 aylık KDV ve buna bağlı Damga Vergisi ödemeniz olacaktır. 2023 yılı için KDV Beyannamesinin Damga Vergisi 194,60 TL’dir. Örneğin Haziran ayında şirketinizi kapattıysanız Temmuz ayında Haziran ayına ait KDV beyannameniz düzenlenecek ve KDV ödemeniz olmasa dahi 194,60TL Damga Vergisi ödemeniz olacaktır.
 • Kurumlar Vergisi: Şirketinizin tasfiye süreci tamamlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde verilecek olan Kurumlar Vergisi beyannameniz düzenlenecek ve bu beyanname için Damga Vergisi ödemeniz olacaktır. 2023 yılı için Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin Damga Vergisi 393,90 TL’dir.

Sigorta Primleri

Sermaye şirketlerinde kapanış işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sigorta primleridir. Şirketinizin kapatıldığı ay için de kendi adınıza olan Bağ-Kur prim borcu ödemenizi ve çalışanınız varsa çalışanınız için mali müşavirinizce size beyan edilen SGK Primlerini ödemeniz gerekir.

e-Dönüşüm Uygulamaları

Şirketinizin aktif kaldığı dönemde e-fatura/e-arşiv/e-smm gibi e-dönüşüm uygulamalarına başvurularınız yapıldıysa şirket kapanışı sırasında e-dönüşüm uygulamalarının da iptali gerekmektedir. Şirketini kapatmak isteyen Mükellef aboneleri için ilgili işlemler mail olarak ulaştırılmaktadır. Gelen maildeki yönergeleri takip ederek e-dönüşüm uygulamalarının iptalini de gerçekleştirebilirsiniz.

Mükellef ve Diğer Abonelikler

 • Tasfiye sürecinde de Mükellef aboneliğiniz devam etmektedir. Bu süre boyunca Mükellef aboneliğinizin fiyatlandırmasında %50 indirim uygulanmaktadır.
 • Mükellef abonelik ödeme gününüz henüz gelmemiş olsa bile şirket kapanışı yaptığınız ay için de ödemenizi yapmanız gerekmektedir.
 • Sanal ofis sözleşmeniz de şirket kapanışınızla birlikte sona erecektir. Aylık ödeme gününüz henüz gelmemiş olsa bile şirket kapanışı yaptığınız ay için de ödemenizi yapmanız gerekmektedir.
 • Şirket kapanışı yaptığınızda Mükellef’in size sunduğu ön muhasebe programına erişiminizi kaybedeceksiniz. Bu nedenle bütün verilerinizi yedeklemelisiniz.

 

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?